Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, P. Đông Hải 2, Q.Hải An, Tp.Hải Phòng, Việt Nam.

: 031. 8830333 Fax: 031. 8830688

: info@vipgreenport.com.vn