Cổ đông

Tên Tiếng Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

Tên Tiếng Anh

VIP GREENPORT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt

VIP GREENPORT

Địa chỉ

Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng

Điện thoại

(84-225) 8830 333

Số fax

(84-225) 8830 688

Website

http://vipgreenport.com.vn/

Giám đốc

Ông Tạ Công Thông

Nhân viên CBTT

Bà Phạm Thị Thúy Nga

Vốn điều lệ (VND)

632.500.000.000

Sỡ hữu nhà nước

0

Chức năng kinh doanh

Bốc xếp hàng hoá, kho bãi và lưu giữ hàng hoá, vận tải hàng hoá, sửa chữa máy móc thiết bị, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

  Điều lệ: Bấm vào đây để xem điều lệ.

...
Tên Lượt tải Ngày
Đang Update thông tin 1140 Mar 3, 2021 5:20:52 PM