Thông tin một số cảng trong khu vực.

1, Cảng Nam Đình Vũ khánh thành ngày 07/05/2018.

2, Cảng Quốc Tế Lạch Huyện khánh thành ngày 13/05/2018.

IMG_2724_1