Chính thức đưa Eport vào hoạt động.

           Ngày 22/9/2018 Cảng xanh VIP và GREENPORT đã chính thức giới thiệu với các Khách hàng (Chủ tàu, đại lý Chủ tàu, Người nhận hàng/ Người gửi hàng, Nhà nhập khẩu/ Nhà xuất khẩu, …) ứng dụng “cung cấp dịch vụ và thanh toán trực tuyến” – Eport.

DAN1_1

DAN4_1

e1_1