Tin tức

Công văn v/v chấp thuận phương án bảo đảm an toàn hàng hải tàu trên 30.000 DWT, chiều dài trên 220m cập cảng VIP Greenport.

Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP công bố công văn của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng v/v chấp thuận phương án bảo đảm an toàn hàng hải tàu trên 30.000 DWT, chiều dài trên 220m cập cảng VIP Greenport như sau:

Khách hàng & đối tác