Tin tức

Công bố thông tin về việc VGR ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 với KPMG

Công ty cổ phần Cảng xanh VIP CBTT việc VGR ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 với KPMG như sau:

Khách hàng & đối tác